Aqua Detox

antagligen den mest effektiva utrensningsmetoden – hjälper kroppen att själv återbalansera energifält och celler, samtidigt som kroppen renas från toxiner och pH värdet förbättras.  En extra bonus är tillförseln av energi som många äldre så väl behöver. Den naturliga funktionen för cellerna är att absorbera näringsämnen och stöta bort avfallsprodukter och toxiner.

Genom att rena kroppen med Aqua Detox fotbad så kan även artärerna jobba mera flexibelt och bli mer elastiska.Risken minskar radikalt för en mängd följdsjukdomar. Det är idag vanligt att även yngre människor har dålig kärl-elasticitet, dvs en 40-årig individ kan ha en artärstelhet motsvarande 60 år. Detta är en av riskfaktorerna, tillsammans med kronisk stress, för hjärt– och kärlsjukdomar som orsakar flest dödsfall hos både män och kvinnor.

Aqua Detox maskinen arbetar enligt de fysiska och fysiologiska koncepten av elektrolys, dialys, jontefores och homotoxikology. Den påskyndar kroppens avgiftningsprocess och är således passande för:

 • Förstärkt avgiftning av kroppen
 • En reduktion av toxiska belastningar på kroppen och dess organ
 • Aktivering av blodcirkulations- och ämnesomsättningsfunktioner
 • Energiökning till kroppens celler
 • Minskad svettning och mindre kroppslukt
 • Förbättrar elasticiteten i blodkärlen

Vad kan du förvänta dig av Aqua Detox behandlingar?

 • Man blir piggare, får klarare tankar och minns bättre
 • Det minskar eller tar bort förkylning och allergi
 • Humöret blir jämnare
 • Huden blir mjukare, mindre torr och smidig
 • Det ger starkare hår och naglar
 • Det minimerar eller eliminerar problem med gaser, magont och svullen buk
 • Det minskar smärta av olika slag och ledvärk eftersom inflammationen minskar
 • Svullnader går ner eller försvinner
 • Eksem förbättras i många fall
 • Lever och njurar får hjälp att lättare eliminera slaggprodukter och toxiner

Aqua Detox-behandlingar kan med fördel användas samtidigt med andra terapeutiskabehandlingar.  6-8 behandlingar rekomenderas som en första utrensning, och gärna 2 gånger i veckan. Därefter kan man fortsätta detta med en eller två behandlingar i månaden eller enligt rekommendation.

Aqua Detox är sedan Dec 2004 av  EU godkänd som medicinsk apparat klass 2 A

 

Aqua Detox – behandlingar kan med fördel användas samtidigt med andra terapeutiskabehandlingar.  6-8 behandlingar rekomenderas som en första utrensning, och gärna 2 gånger i veckan. Därefter kan man fortsätta detta med en eller två behandlingar i månaden eller enligt rekommendation.