Besökadress
Camillas alternativa Friskvård
Gustav Adolfs Gata 23
541 45 Skövde
Mobil: 0730-73 47 30

Postadress
Camilla Johansson
Säter  Mon 2
54191 Skövde

E-post: camilla@camillasfriskvard.se

Karta/Skövde

Akademien för Bowenterapi
http://www.bowenterapi.com/

Taktil Utbildning
http://www.taktil.se/

Holistic Sverige AB
http://www.holistic.se/