Taktil massage

Känseln är ett av de första sinnena vi utvecklar. Det nyfödda barnet kan tidigt känna beröring i exempelvis handflatan och reflexmässigt gripa om förälderns finger.

I en studie av för tidigt födda barn såg man tydligt skillnad mellan barn som fått massagebehandling och barn i kontrollgruppen. Dessa barn fick lämna sjukhuset före sina omasserade kamrater.

Ett år senare var barnen i massagegruppen mer kommunikativa och intelligenta, de hade ett högre IQ. Dessa barn var mer vakna och alerta än kontrollgruppen och hade större förutsättningar att etablera en relation till sin omgivning.

Taktil stimulering definieras som sinnesträning och är en mjuk och strukturerad metod för alla som önskar god hälsa och avkoppling. Då behovet av beröring ökar vid sjukdom, skador och funktionshinder är taktil massage ett mycket effektivt stöd, även inom vården. Metoden ökar kroppsuppfattningen, lindrar smärta samt skapar lugn och ro.

Svensk och utländsk forskning angående behandlingseffekter vid taktil stimulering har visat att beröring leder fram till:

  • Lugn och ro samt avslappning och smärtlindring
  • Minskning av fibromyalgisymtom
  • Balanserat blodtryck
  • Minskad stress
  • Förbättrad magtarmfunktion

Beröringsterapi är en mjuk och behaglig behandling som aktiverar huden, vårt största sinnesorgan. Behandlingen sker i en varm och ombonad miljö och påverkar dina inre organ till avslappning. Behandlingen balanserar även dina två nervsystem, det sympatiska nervsystemet som står för kamp och flykt samt det parasympatiska nervsystemet som står för lugn och ro.